För beräkning av koordinater
Sök BDL

sök exempel bdl: 414 km 114+891 = 115+000