1 Skriver du inget i detta fält söker du på alla objekt innom den eller de kategorier du sökt på dyka upp.
 Här skriver du in enskilda objekt ex Vxl 22 på Driftplats blir 22 sedan får man fylla i Bandel mm
 Skriver du inte i något kommer alla punkter upp på den banan

2 Bandelsnummer enilgt trafikverkets standard

3 Hjälp för att finna bandelen, tanken är att "peka" sig fram till rätt bandel

4 Välj de typer av objekt du söker, tänk på att kartan kan bli mycket seg och hanterar inte fler än 1000 punkter


Får du fram en karta utan punkter finns inte det du söker, kan bero på
 Fel bandelsnummmer, bandelen finns inte
 Objektet finns inte eller du har valt fel kategori