Ikon Beskrivning
Driftplatsområden

Blå utan resande, Gul med resande

Driftplatsdel
Driftplatsdel endast kryss
Hållställe
 
Driftplatser
Driftlats
Driftlats endast kryssning
Driftlats, huvudspårsskiljande växel
Driftlats, kan ej bevakas
Hållplats på linjen
Linjeplats
 
Signaler
Fiktiv Försignal
Fristående Försignal
Huvudljussignal - växlingsdvärg kan förekomma
Repetersignal
Repeterbaliser
Huvuddvärgsignal
Växlingsdvärg
Stopplykta
Slut på signalrelerat område
Slutpunktstavla Tågväg
Huvudsignaltavla
Rälskontakt
 
Växlar
växel
enkel korsningsväxelväxel
dubbel korsningsväxelväxel
Spårspärr
Rörlig bro
 
Skyltar
Hastighetstavla
Orientering
Förvarningstavla ATC
Förvarningstavla ATC (Dubblering)
 
Vägar
Vägförsignal
Plankorsning med bommar
Plattformsbommar
Plankorsning utan bommar
HIS-givare
 
Teknikutrymme
Kopplingsstolpe
Teknikskåp
Teknik kiosk
Teknik Kur
 
Övrigt
Kilometer
Bangårdsbelysning
Mötesplats brandkåren
Okänt objekt eller finns inte med i listan
Skicka förslag på fler kategorier